Hlavní obsah

pošta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (systém doručování) die Postposlat dopis poštoueinen Brief mit der Post schickenvlaková/letecká/polní poštadie Bahnpost/Luftpost/Feldpostelektronická poštadie elektronische Post/E-Mail
  2. (poštovní zásilky) die Postlistovní/balíková poštadie Briefpost/Paketpostpřečíst (si) poštudie Post lesen
  3. (poštovní úřad) die Post, das Postamthlavní poštadas Hauptpostamtjít na poštuzur Post gehen

Vyskytuje se v

potrubní: potrubní poštadie Rohrpost

příchod: příchod poštyder Posteingang

hlavní: hlavní pošta/nádražídie Hauptpost/der Hauptbahnhof

na: jít na poštuauf die/zur Post gehen

odnést: odnést balík na poštuein Paket zur Post bringen

otevřít: Pošta má otevřeno.Die Post ist geöffnet.

pracovat: pracovat na poštěbei der Post arbeiten

roznášet: roznášet poštudie Post austragen

roznáška: denní roznáška poštytägliche Postzustellung

zanést: zanést balík na poštuein Paket zur Post bringen

zásilka: vyzvednout zásilku na poštědie Sendung auf der Post abholen

auf: být na poštěauf der Post sein

bei: pracovat u poštybei der Post arbeiten

Post: poslat poštou coetw. mit der/per Post schicken

abholen: vyzvednout balík na poštěein Paket auf der Post abholen

arbeiten: pracovat na poště/v továrněbei der Post/in der Fabrik arbeiten

beziehen: odebírat noviny poštoueine Zeitung durch die Post beziehen

durchfliegen: Rychle prolétla poštu.Sie durchflog rasch die Post.

Eingang: doručení pošty/zbožíder Eingang der Post/Ware

pošta: elektronická poštadie elektronische Post/E-Mail