Hlavní obsah

pošta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (systém doručování) die Postposlat dopis poštoueinen Brief mit der Post schickenvlaková/letecká/polní poštadie Bahnpost/Luftpost/Feldpostelektronická poštadie elektronische Post/E-Mail
  2. (poštovní zásilky) die Postlistovní/balíková poštadie Briefpost/Paketpostpřečíst (si) poštudie Post lesen
  3. (poštovní úřad) die Post, das Postamthlavní poštadas Hauptpostamtjít na poštuzur Post gehen

Vyskytuje se v

odchozí: odchozí poštadie Ausgangspost

potrubní: potrubní poštadie Rohrpost

příchod: příchod poštyder Posteingang

hlavní: hlavní pošta/nádražídie Hauptpost/der Hauptbahnhof

na: jít na poštuauf die/zur Post gehen

odnést: odnést balík na poštuein Paket zur Post bringen

otevřít: Pošta má otevřeno.Die Post ist geöffnet.

pracovat: pracovat na poštěbei der Post arbeiten

roznášet: roznášet poštudie Post austragen

roznáška: denní roznáška poštytägliche Postzustellung

zanést: zanést balík na poštuein Paket zur Post bringen

zásilka: vyzvednout zásilku na poštědie Sendung auf der Post abholen

auf: auf der Post seinbýt na poště

bei: bei der Post arbeitenpracovat u pošty

Post: etw. mit der/per Post schickenposlat poštou co

Post: bei der Post arbeitenpracovat u pošty

Post: die Post austragen/zustellenroznášet/doručit poštu

Post: etw. auf die/zur Post bringen(za)nést co na poštu

abholen: ein Paket auf der Post abholenvyzvednout balík na poště

arbeiten: bei der Post/in der Fabrik arbeitenpracovat na poště/v továrně

beziehen: eine Zeitung durch die Post beziehenodebírat noviny poštou

durchfliegen: Sie durchflog rasch die Post.Rychle prolétla poštu.

Eingang: der Eingang der Post/Waredoručení pošty/zboží