Hlavní obsah

hlavní

Přídavné jméno

  • Haupt-hlavní pošta/nádražídie Hauptpost/der Hauptbahnhofhlavní městodie Hauptstadt

Vyskytuje se v

stan: velitelský das Hauptquartierhlavní stan

hlavní: die Hauptstadthlavní město

město: die Hauptstadthlavní město

nádraží: der Hauptbahnhofhlavní nádraží

provinciální, provinční: die Provinzhauptstadtprovinční hlavní město

převozní: die Haupttransportstreckehlavní převozní trasa

příjem: das Haupteinkommenhlavní příjem

příznak: das Hauptmerkmalhlavní příznak

přízvuk: der Hauptkazent/Nebenakzentling. hlavní/vedlejší přízvuk

rozhodčí: der Hauptschiedsrichter/Linienrichter/Torrichterhlavní/pomezní/brankový rozhodčí

stěžeň: der Hauptmasthlavní stěžeň

tah: die Hauptstraße, die Fernstraßehlavní tah

věta: der Hauptsatzvěta hlavní

být: Prag ist die Hauptstadt der Tschechischen Republik.Praha je hlavní město ČR.

hlavně: Die Ruhe vor allem!Hlavně klid!

hrát: die Hauptrolle spielenhrát hlavní roli

chodba: die Hauptstreckehlavní chodba

komunikace: die Hauptstraßehlavní komunikace

linie: etw. in den Hauptlinien andeutennaznačit co v hlavních liniích

menu: das Grundmenü/das Hauptmenü/das Kontextmenüzákladní/hlavní/kontextové menu

osoba: die Hauptpersonen eines Romanshlavní osoby románu

pošta: das Hauptpostamthlavní pošta

představitel: der Hauptdarsteller des Filmshlavní představitel filmu

příčina: die Hauptursachehlavní příčina

role: die Hauptrolle/Titelrolle/Nebenrollehlavní/titulní/vedlejší role

roztrhnout se: Der Lauf ist zersprungen.Hlaveň se roztrhla.

sodík: die Hauptquelle des Natriumshlavní zdroj sodíku

vcházet: durch die Haupttür hineingehenvcházet hlavními dveřmi

vpadnout: Die Soldaten fielen in die Hauptstadt ein.Vojáci vpadli do hlavního města.

ztvárnit: in einem Film die Hauptrolle darstellenztvárnit ve filmu hlavní roli

úloha: die Hauptrolle spielenhrát hlavní úlohu

außerhalb: außerhalb der Hochsaisonmimo hlavní sezonu

benutzen: den Haupteingang benutzenpoužít hlavní vchod

ernähren: Ich ernähre mich hauptsächlich von Fleisch und Gemüse.Živím se hlavně masem a zeleninou.

hauptsächlich: die hauptsächlichen Begriffe im Text findennajít v textu hlavní pojmy

kommen: Wie komme ich von hier zum Hauptbahnhof?Jak se odtud dostanu na hlavní nádraží?