Hlavní obsah

pošta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (systém doručování) die Postposlat dopis poštoueinen Brief mit der Post schickenvlaková/letecká/polní poštadie Bahnpost/Luftpost/Feldpostelektronická poštadie elektronische Post/E-Mail
  2. (poštovní zásilky) die Postlistovní/balíková poštadie Briefpost/Paketpostpřečíst (si) poštudie Post lesen
  3. (poštovní úřad) die Post, das Postamthlavní poštadas Hauptpostamtjít na poštuzur Post gehen

Vyskytuje se v

potrubní: die Rohrpostpotrubní pošta

příchod: der Posteingangpříchod pošty

hlavní: die Hauptpost/der Hauptbahnhofhlavní pošta/nádraží

na: auf die/zur Post gehenjít na poštu

odnést: ein Paket zur Post bringenodnést balík na poštu

otevřít: Die Post ist geöffnet.Pošta má otevřeno.

pracovat: bei der Post arbeitenpracovat na poště

roznášet: die Post austragenroznášet poštu

roznáška: tägliche Postzustellungdenní roznáška pošty

zanést: ein Paket zur Post bringenzanést balík na poštu

zásilka: die Sendung auf der Post abholenvyzvednout zásilku na poště

auf: auf der Post seinbýt na poště

bei: bei der Post arbeitenpracovat u pošty

Post: etw. mit der/per Post schickenposlat poštou co

abholen: ein Paket auf der Post abholenvyzvednout balík na poště

arbeiten: bei der Post/in der Fabrik arbeitenpracovat na poště/v továrně

beziehen: eine Zeitung durch die Post beziehenodebírat noviny poštou

durchfliegen: Sie durchflog rasch die Post.Rychle prolétla poštu.

Eingang: der Eingang der Post/Waredoručení pošty/zboží

pošta: die elektronische Post/E-Mailelektronická pošta