Hlavní obsah

vorstellen

Sloveso

  1. posunout dopředu židli ap.ein Bein vorstellennakročit nohou
  2. posunout dopředu hodinové ručičky ap.
  3. představit přítele rodičům ap.Gestatten Sie mir, bitte, mich (Ihnen) vorzustellen.Dovolte mi, prosím, abych se (Vám) představil.
  4. sich vorstellen bei j-m, irgendwo představit se komu, kde
  5. představovat, zobrazovat umělecké dílo ap.
  6. sich vorstellen představit si, vybavit sisich etw. lebhaft vorstellen könnenumět si co živě představitDarunter kann ich mir nichts vorstellen.Pod tím si nic nevybavím.

Vyskytuje se v

akut: představovat pro koho akutní ohroženífür j-n eine akute Drohung vorstellen

so: Dům nevypadá tak, jak jsem si představovala.Das Haus sieht nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe.

dopředu: posunout hodiny dopředudie Uhr vorstellen

dovolit: Dovolte, abych se představil.Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.

nakročit: nakročit pravou nohourechtes Bein vorstellen

představit: Mohu Vám představit pana X?Darf ich Ihnen Herrn X vorstellen?

představit se: Dovolte, abych se představil.Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.

představit si: představit si v zimě letní densich im Winter einen Sommertag vorstellen

vorstellen: nakročit nohouein Bein vorstellen