Hlavní obsah

sestavit

Vyskytuje se v

přehled: sestavit souhrnný přehledeine Gesamtübersicht aufstellen

seznam: sestavit seznameine Liste zusammenstellen

Verzeichnis: ein Verzeichnis aufstellensestavit seznam

bilanzieren: Aktiva und Passiva bilanzierensestavit bilanci aktiv a pasiv

Menü: ein Menü zusammenstellensestavit menu