Hlavní obsah

stavit

Vyskytuje se v

bdělý: bdělý stavder Wachzustand

celkový: celkový zdravotní stavder Allgemeinzustand

konečný: konečný stavder Endzustand

kritický: kritický stavein kritischer Zustand

nouze: stav nouzeder Notstand

poddanský: poddanský stavder Untertanenstand

prozatímní: prozatímní stavvorläufiger Zustand

přechodný: přechodný stavvorübergehender Zustand

stav: zdravotní stavder Gesundheitszustand

tkalcovský: tkalcovský stavder Webstuhl

úzkostný: med. úzkostný stavder Angstzustand

vodní: vodní stavder Wasserstand

výjimečný: vyhlásit výjimečný stavden Ausnahmezustand verhängen

výsledný: výsledný stavder Endzustand

zdravotní: zdravotní stavder Gesundheitszustand

některý: Některý den se stavím.An irgendeinem Tag komme ich vorbei.

nenormální: nenormální stavunnormaler Zustand

pravděpodobný: pravděpodobný stav čehoein vermutlicher Zustand etw. Gen

psychický: psychický stavpsychischer Zustand

se, si: Ten dům se staví už pět let.Das Haus wird schon seit fünf Jahren gebaut.

stabilizovat: med. stabilizovat stav pacientaden Zustand des Patienten stabilisieren

stavit se: stavit se ve městěin der Stadt einkehren

Stand: nynější stav výzkumuder jetzige Stand der Forschung

Stündchen: Chtěla se stavit jen na chvilku.Sie wollte nur auf ein Stündchen kommen.

vorbeigehen: stavit se u lékaře/domabeim Arzt/zu Hause vorbeigehen