Hlavní obsah

dovolit

Dokonavé sloveso

  • erlauben, gestattenDovolte, abych se představil.Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.

Vyskytuje se v

představit se: Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.Dovolte, abych se představil.

stonat: Ich kann mir nicht leisten, krank zu sein.Nemůžu si dovolit stonat.

výjimečně: etw. nur ausnahmsweise erlaubenco dovolit jen výjimečně

Anfrage: Darf ich mir eine Anfrage erlauben?Mohu si dovolit dotaz?

erlauben: hovor. Erlaube mal/Erlauben Sie mal!No dovol(te)!

finanziell: sich etw. finanziell leisten könnenmoci si co finančně dovolit

gestatten: sich eine Bemerkung/Einwendung gestattendovolit si poznámku/námitku

insofern: Er wird kommen, insofern es seine Zeit erlaubt.Přijde, pokud mu to čas dovolí.

unsereiner: Unsereiner kann sich so etwas nicht leisten.Našinec si něco takového nemůže dovolit.

vorstellen: Gestatten Sie mir, bitte, mich (Ihnen) vorzustellen.Dovolte mi, prosím, abych se (Vám) představil.

dovolit: Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.Dovolte, abych se představil.