Hlavní obsah

výjimečně

Příslovce

  • ausnahmsweiseco dovolit jen výjimečněetw. nur ausnahmsweise erlauben

Vyskytuje se v

výjimečný: der Ausnahmemenschvýjimečný člověk

případ: nur in Sonderfällenjen ve výjimečných případech

stav: den Ausnahmezustand erklärenvyhlásit výjimečný stav

výjimečně: etw. nur ausnahmsweise erlaubenco dovolit jen výjimečně