Hlavní obsah

odtrhnout

Vyskytuje se v

odtrhnout se: Das Dorf trennte sich von der Stadt.Vesnice se odtrhla od města.

lösen: den Blick von j-m/etw. nicht lösen könnennemoci odtrhnout pohled od koho/čeho

odtrhnout: Ich konnte sie nicht auseinander reißen.Nemohl jsem je od sebe odtrhnout.