Hlavní obsah

nemoc

Vyskytuje se v

vystát: nemoci vystátnemoci snést nicht ausstehen* können* j-n/etw.

mořský: med. mořská nemocdie Seekrankheit

případ: pro případ nemocifür einen Krankheitsfall

původce: původce nemocider Krankheitserreger

spavý: spavá nemocdie Schlafkrankheit

z, ze: nemoc z povolánídie Berufskrankheit

ženský: ženské nemocidie Frauenkrankheiten

absence: absence pro nemocdie Abwesenheit wegen Krankheit

hrozit se: hrozit se nemocisich vor einer Krankheit fürchten

nakažlivý: nakažlivá nemocansteckende Krankheit

nastoupit: nastoupit po nemoci do prácenach der Krankheit wieder die Arbeit antreten

nevyléčitelný: nevyléčitelná nemocunheilbare Krankheit

nota: nemoci chytit notudie Note nicht treffen können

ohavný: ohavná nemocscheußliche Krankheit

poprat se: poprat se se zákeřnou nemocímit einer schweren Krankheit fertigwerden

přenosný: přenosná nemoceine übertragbare Krankheit

rozeznat: rozeznat příznaky nemocidie Symptome der Krankheit erkennen

rozrušení: nemoci usnout rozrušenímvor Aufregung nicht einschlafen können

těžký: těžká nemoceine schwere Krankheit

ubrat: Nemoc mu ubrala síly.Die Krankheit hat ihm Kräfte abgenommen.

vymluvit se: Vymluvil se na nemoc.Er hat sich auf seine Krankheit herausgeredet.

z důvodu: Zrušil účast z důvodu nemoci.Er hat seine Teilnahme aufgrund der Krankheit aufgehoben.

zápasit: zápasit s těžkou nemocímit einer schweren Krankheit ringen

zápolit: zápolit s nemocíeine Krankheit bekämpfen

zeslábnout: zeslábnout nemocíwegen der Krankheit schwach werden

moct: nemoci koho/co (ani) vidětj-n/etw. nicht (mehr) ausstehen können

Anfälligkeit: die Anfälligkeit für Krankheitennáchylnost k nemocem

Krankheit: an einer chronischen Krankheit leidentrpět chronickou nemocí

Krankheit: gefährliche Krankheitnebezpečná nemoc

abhelfen: einer Krankheit abhelfenzbavit se nemoci

ausdrücken: etw. kaum mit Worten ausdrücken könnennemoci vyjádřit slovy co

auskurieren: eine Krankheit auskurierenvyléčit nemoc

austragen: ein Kind nicht austragen könnennemoci donosit dítě

entschuldigen: Sie entschuldigte ihr Zuspätkommen mit der Krankheit.Svůj pozdní příchod omluvila nemocí.

folgen: j-m/etw. nicht folgen könnennemoci pochopit koho/co

hervorrufen: Diese Krankheit wird durch ein Virus hervorgerufen.Tuto nemoc vyvolává virus.

kein, keine: keinen Schlaf findennemoci vůbec spát

Krankheit: Die Krankheit klingt ab.Nemoc odeznívá.

lösen: den Blick von j-m/etw. nicht lösen könnennemoci odtrhnout pohled od koho/čeho

Puste: aus der Puste kommen/seinnemoci popadnout dech

rühren: (vor Müdigkeit) die Beine nicht mehr rühren können(únavou) nemoci pohnout nohama

seekrank: seekrank seinmít mořskou nemoc

verbreiten: Diese Krankheit ist weit verbreitet.Tato nemoc je velmi rozšířená.

vorschieben: Krankheit vorschiebenpředstírat nemoc

zusetzen: Die Krankheit setzt ihr völlig zu.Nemoc ji zcela udolává.