Hlavní obsah

zápolit

Nedokonavé sloveso

  1. (bojovat) ringen, kämpfen mit j-m, bekämpfen j-nTi dva spolu zápolili.Die beiden rangen miteinander.
  2. (namáhat se) ringen, bekämpfenHasiči zápolí s ohněm.Die Feuerwehrleute bekämpfen das Feuer.
  3. (zdolávat potíže) (be)kämpfenzápolit s nemocíeine Krankheit bekämpfen