Hlavní obsah

bojovat

Vyskytuje se v

barikáda: bojovat na barikádáchauf den Barrikaden kämpfen

existence: bojovat o existenciums Dasein kämpfen

nadvláda: bojovat o nadvláduum die Vorherrschaft kämpfen

statečně: statečně bojovattapfer kämpfen

větrný: bojovat s větrnými mlýnygegen Windmühlen kämpfen

kämpfen: für seine Überzeugung kämpfenbojovat za své přesvědčení

Ahn: Die Ahnen kämpften für unsere Zukunft.Předci bojovali za naši budoucnost.

fanatisch: für etw. fanatisch kämpfenfanaticky bojovat za co

gegeneinander: Hans und Peter kämpften gegeneinander.Honza a Petr bojovali proti sobě.

kämpfen: an der Front für das Vaterland kämpfenbojovat na frontě za vlast

kämpfen: um seine Existenz kämpfenbojovat o svou existenci

Okkupation: für die Beendigung der Okkupation kämpfenbojovat za ukončení okupace

ringen: um Freiheit ringenbojovat za svobodu

Sucht: die Sucht nach Alkohol bekämpfenbojovat se závislostí na alkoholu