Hlavní obsah

bojovat

Vyskytuje se v

barikáda: bojovat na barikádáchauf den Barrikaden kämpfen

existence: bojovat o existenciums Dasein kämpfen

nadvláda: bojovat o nadvláduum die Vorherrschaft kämpfen

statečně: statečně bojovattapfer kämpfen

větrný: bojovat s větrnými mlýnygegen Windmühlen kämpfen

kämpfen: bojovat za své přesvědčenífür seine Überzeugung kämpfen

Ahn: Předci bojovali za naši budoucnost.Die Ahnen kämpften für unsere Zukunft.

fanatisch: fanaticky bojovat za cofür etw. fanatisch kämpfen

gegeneinander: Honza a Petr bojovali proti sobě.Hans und Peter kämpften gegeneinander.

Okkupation: bojovat za ukončení okupacefür die Beendigung der Okkupation kämpfen

ringen: bojovat za svoboduum Freiheit ringen

Sucht: bojovat se závislostí na alkoholudie Sucht nach Alkohol bekämpfen