Hlavní obsah

soupeřit

Nedokonavé sloveso

  • wetteifern, rivalisieren mit j-m um etw.Nechci s tebou v ničem soupeřit.Ich will mit Dir um nichts wetteifern.

Vyskytuje se v

disciplinovaný: disciplinovaný soupeřein disziplinierter Gegner

houževnatý: houževnatý pracovník/soupeřein zäher Arbeiter/Gegner

podcenit: Podcenil svého soupeře.Er unterschätzte seinen Gegner.

předčit: Předčil všechny své soupeře.Er hat alle seinen Gegner übertroffen.

převyšovat: převyšovat soupeře vytrvalostídie Gegner an Ausdauer überragen

rozdrtit: sport. rozdrtit soupeředen Gegner vernichten

skolit: skolit soupeře jednou ranouden Gegner mit einem Hieb niederschlagen

soupeř: porazit soupeřeeinen Gegner besiegen

soupeř: rovnocenný soupeřebenbürtiger Gegner