Hlavní obsah

ausdrücken

Vyskytuje se v

undeutlich: neurčitě se vyjádřitsich undeutlich ausdrücken

Bedauern: vyjádřit (své) politování nad čím(sein) Bedauern über etw. ausdrücken

bestimmt: Musí se vyjádřit jasněji.Er muss sich bestimmter ausdrücken.

Dank: vyjádřit komu svůj díkj-m seinen Dank ausdrücken

Prozent: vyjádřit v procentech coetw. in Prozenten ausdrücken

chudě: chudě se vyjadřovatsich dürftig ausdrücken

jasně: jasně se vyjádřitsich deutlich ausdrücken

politování: vyjádřit politování nad kým/čímsein Bedauern über j-n/etw. ausdrücken

projevit: projevit komu soustrastj-m sein Beileid ausdrücken

prostě: vyjadřovat se prostěsich einfach ausdrücken

případně: případně se vyjádřitsich treffend ausdrücken

ausdrücken: nemoci vyjádřit slovy coetw. kaum mit Worten ausdrücken können