Hlavní obsah

pětka

Podstatné jméno, rod ženský

  • die Fünfhovor., přen. Můžeš mi půjčit pětku?Kannst du mir einen Zehner leihen?

Vyskytuje se v

holení: der Rasierschaumpěna na holení

pěna: der Seifenschaummýdlová pěna

šamponový: der Shampooschaumšamponová pěna

během: binnen fünf Minutenběhem pěti minut

celá: zwei Komma fünfdvě celé pět (desetin) (2,5)

čas: Hast du noch fünf Minuten Zeit?Máš ještě pět minut čas?

hodina: Es ist fünf Uhr.Je pět hodin.

kontinent: fünf Weltkontinentepět světových kontinentů

krát: fünf mal drei Meterpět krát tři metry

mezi: der Preis zwischen fünf und zehn Eurocena mezi pěti a deseti eury

minus: fünf minus dreipět minus tři

mít: Die Wohnung hat fünf Zimmer.Byt má pět pokojů.

násobit: die Zahl mit fünf multiplizierennásobit číslo pěti

nula: null Komma fünfnula celá pět desetin

osoba: ein Tisch für fünf Personenstůl pro pět osob

pětka: Kannst du mir einen Zehner leihen?hovor., přen. Můžeš mi půjčit pětku?

pozadu: Die Uhr geht fünf Minuten nach.Hodiny jdou o pět minut pozadu.

přehoupnout se: fünf Prozent überschreitenpřehoupnout se přes pět procent

přetáhnout: Der Lehrer hat fünf Minuten überzogen.Učitel přetáhl o pět minut.

se, si: Das Haus wird schon seit fünf Jahren gebaut.Ten dům se staví už pět let.

složený: aus fünf Teilen zusammengesetztsložený z pěti dílů

sto: vor fünfhundert Jahrenpřed pěti sty lety

tichý: mäuschenstilltichý jako pěna

uspořit: Er spart monatlich fünf Tausend.Každý měsíc uspoří pět tisíc.

utřít: Eigelb mit Zucker schaumig rührenutřít žloutky s cukrem do pěny

vyléčit: Der Arzt heilte den Patienten in fünf Wochen (aus).Lékař vyléčil pacienta za pět týdnů.

zbohatnout: Er wurde vor fünf Jahren reich.Zbohatl před pěti lety.

chvála: auf j-n Lobeshymnen singenpět na koho samou chválu

minuta: fünf Minuten vor zwölfza pět minut dvanáct

pohromadě: alle Tassen im Schrank habenmít všech pět pohromadě

švestka: seine Siebensachen packenpřen. sebrat si svých pět švestek

všichni, všechny, všechna: Er hat nicht alle Tassen im Schrank.expr. Nemá všech pět pohromadě.

je: fünf Kronen je Stückkus po pěti korunách

Löffel: in den Teig fünf Löffel Mehl zugebenpřidat do těsta pět lžic mouky

nach: fünf Minuten nach sechsšest (hodin a) pět (minut)

abfahren: Seine Schwester fährt um fünf Uhr ab.Jeho sestra odjíždí v pět hodin.

Abstand: einen Abstand von fünf Minuten habenmít náskok pět minut

bumsen: přen. An dieser Kreuzung bumst es mindestens fünfmal wöchentlich.Na této křižovatce dojde minimálně pětkrát týdně ke srážce.

davor: Fünf Minuten davor musste ich feststellen...Pět minut předtím jsem zjistila...

euer: Euer sind fünf.Je vás pět.

kochen: die Suppe fünf Minuten kochen lassennechat polévku pět minut vřít

Minute: fünf Minuten zu spät kommenpřijít o pět minut později

nähren: fünf Kinder nährenživit pět dětí

noch: Hast du noch fünf Minuten Zeit?Máš ještě pět minut čas?

plus: Am Morgen waren es fünf Grad plus.Ráno bylo plus pět stupňů.

Schaum: Eiweiß zu Schaum schlagenušlehat bílek do pěny

schuldig: Ich bin ihm noch fünf Euro schuldig.Dlužím mu ještě pět eur.

Sinn: die fünf Sinne - das Hören/Sehen/Riechen/Schmecken/Fühlenpět smyslů - sluch/zrak/čich/chuť/hmat

spätestens: Spätestens in fünf Tagen ist er zurück.Nejpozději za pět dní je zpátky.

sprühen: Der Schaum sprüht.Pěna stříká.

unterscheiden: Man kann fünf Gruppen unterscheiden.Rozlišujeme pět skupin.

verlassen: Er hat das Haus um 5 Uhr verlassen.Odešel z domu v pět hodin.

vor: fünf Minuten vor zwölfza pět minut dvanáct

gescheit: Du bist wohl nicht ganz gescheit!Ty (asi) nemáš všech pět pohromadě!

pět: Er hat nicht alle beisammen.Nemá všech pět pohromadě.