Hlavní obsah

pokoj

Podstatné jméno, rod mužský

Podstatné jméno, rod mužský

  • místnostdas Zimmer, der Raumpronajmout si pokoj v hoteluein Zimmer im Hotel mietenobývací/dětský pokojdas Wohnzimmer/Kinderzimmersamostatný/dvoulůžkový pokoj s koupelnoudas Einzelzimmer/Zweibettzimmer mit Bad

Vyskytuje se v

malíř: der Zimmermalermalíř pokojů

malířství: die Zimmermalereimalířství pokojů

motelový: das Motelzimmermotelový pokoj

obývací: das Wohnzimmerobývací pokoj

průchodní: das Durchgangszimmerprůchodní pokoj

rohový: das Eckzimmerrohový pokoj

třílůžkový: das Dreibettzimmertřílůžkový pokoj

belhat (se): Er ist durchs Zimmer gehumpelt.Belhal se po pokoji.

dvoulůžkový: das Zweibettzimmer, das Doppelzimmerdvoulůžkový pokoj

jednolůžkový: ein Einbettzimmer mit Badjednolůžkový pokoj s koupelnou

jenže: Es ist ein schönes Zimmer, nur dass es keine Aussicht aufs Meer hat.Je to pěkný pokoj, jenže nemá výhled na moře.

kmitat: im Zimmer hin und her schwingenexpr. kmitat po pokoji sem a tam

mít: Die Wohnung hat fünf Zimmer.Byt má pět pokojů.

nábytek: ein Zimmer mit Möbeln einrichtenzařídit pokoj nábytkem

nemocniční: das Krankenhauszimmernemocniční pokoj

nepohodlně: ein unbequem eingerichtetes Zimmernepohodlně zařízený pokoj

pobíhat: im Zimmer auf und ab laufenpobíhat po pokoji

podkroví: ein Zimmer im Dachgeschoss habenmít pokoj v podkroví

pohodit: seine Sachen nur so im Zimmer herumwerfenpohodit své věci jen tak po pokoji

pokoj: ein Zimmer im Hotel mietenpronajmout si pokoj v hotelu

popocházet: nervös hin und her im Zimmer laufennervózně popocházet po pokoji

přecpat: das Zimmer mit Möbel überfüllenpřecpat pokoj nábytkem

rozházet: die Spielzeuge im Zimmer verstreuenrozházet hračky po pokoji

rozjasnit: Helle Vorhänge lichten das Zimmer auf.Světlé závěsy rozjasní pokoj.

rozlít se: Das Licht hat sich über das Zimmer ergossen.Světlo se rozlilo po pokoji.

rozprášit: das Parfüm im Zimmer versprühenrozprášit voňavku v pokoji

roztrousit: die Papiere im Zimmer verstreuenroztrousit papíry po pokoji

sousedit: Mein Zimmer grenzt an die Küche.Můj pokoj sousedí s kuchyní.

uklidit: das Zimmer aufräumenuklidit pokoj

uzamknout se: sich im Zimmer einschließenuzamknout se v pokoji

vletět: ins Zimmer hereinstürzenvletět do pokoje

vrazit: ins Zimmer stürzenvrazit do pokoje

vřítit se: Er stürmte ins Zimmer hinein.Vřítil se do pokoje.

vstoupit: das Zimmer betretenvstoupit do pokoje

vtáhnout: Wir zogen den Schrank ins Zimmer.Vtáhli jsme skříň do pokoje.

výhled: ein Zimmer mit Aussicht auf etw.pokoj s výhledem na co

vyklizený: ausgeräumtes Zimmervyklizený pokoj

vyprchat: Der Rauch verflüchtigte sich schon aus dem Zimmer.Kouř už z pokoje vyprchal.

vysávat: vier Zimmer (Staub) saugenvysávat čtyři pokoje

zakouřený: ein verrauchtes Zimmer auslüftenvyvětrat zakouřený pokoj

zamést: das Zimmer ausfegenzamést pokoj

zavát: Der Wind wehte die Blätter ins Zimmer.Vítr zavál listí do pokoje.

zůstat: im Zimmer bleibenzůstat v pokoji

nechat: j-n/etw. in Ruhe lassennechat koho/co na pokoji

ohne: ein Hotelzimmer ohne Badhotelový pokoj bez koupelny

besonder(er,e,es): ein besonderes Zimmer habenmít separátní pokoj

bestellen: ein Hotelzimmerobjednat hotelový pokoj

betreten: das Zimmer betretenvstoupit do pokoje

Blick: ein Zimmer mit Blick aufs Meerpokoj s výhledem na moře

Dach: die Wohnung/das Zimmer unterm Dachbyt/pokoj v podkroví

einräumen: die Möbel (wieder) ins Zimmer einräumenumístit nábytek (opět) do pokoje

frei: Zimmer freivolno, volné pokoje

Frieden: Ich habe keinen Frieden vor ihm.Nemám od něj chvíli pokoj.

laufen: im Zimmer hin und her laufenchodit po pokoji sem a tam

machen: das Zimmer machenuklidit pokoj

mich: Lass mich in Ruhe!Nech mě na pokoji!

nachdem: Nachdem er in der Stadt angekommen war, suchte er sich zuerst ein Zimmer.Když dorazil do města, nejprve si hledal pokoj.

reservieren: ein Zimmer für einen Besuch reservierenrezervovat pokoj pro návštěvu

stehlen: sich aus dem Zimmer stehlenvykrást se z pokoje

wollen: Wollt ihr Ruhe geben!Nechcete už dát pokoj!

Zimmer: ein Zimmer streichenvymalovat pokoj

lassen: j-n in Frieden lassennechat na pokoji koho, dát pokoj komu

werfen: j-n aus dem Zimmer werfenvyhodit koho z pokoje