Hlavní obsah

fühlen

Sloveso

  1. (po)cítit, vnímat bolest, teplo ap.
  2. nahmatat pulz ap.Man konnte die Beule am Kopf fühlen.Ta boule na hlavě se dala nahmatat.
  3. nach etw. sáhnout, hmátnout po čem po peněžence ap.
  4. sich fühlen cítit se zdravě ap., připadat si cize ap.sich für etw. verantwortlich fühlencítit se za co odpovědný(m)

Vyskytuje se v

gebauchpinselt: cítit se potěšenýsich gebauchpinselt fühlen

Haut: cítit se ve své kůžisich in seiner Haut wohl fühlen

pudelwohl: cítit se výtečně/báječně/skvělesich pudelwohl fühlen

überfragt: být zaskočen otázkami, neznat odpověďüberfragt sein, sich überfragt fühlen

allein: cítit se (velmi) osamělesich (sehr) allein fühlen

unwohl: Necítím se dobře.Ich fühle mich unwohl.

wohl: cítit se dobřesich wohl fühlen

Ehre: cítit se uražen na ctisich in seiner Ehre gekränkt fühlen

Ende: Cítil, že se blíží jeho konec.Er fühlte sein Ende nahen.

Haus: (Chovej se) Jako doma!Fühl dich wie zu Hause!

kränken: Cítí se hluboce uražená.Sie fühlt sich tief gekränkt.

schlapp: cítit se slabýsich schlapp fühlen

Sinn: pět smyslů - sluch/zrak/čich/chuť/hmatdie fünf Sinne - das Hören/Sehen/Riechen/Schmecken/Fühlen

übervorteilen: cítit se znevýhodněnýsich übervorteilt fühlen

cítit: cítit bolestiSchmerzen fühlen/spüren

cítit se: Necítím se dobře.Ich fühle mich nicht wohl.

dobře: Není mi dobře.Ich fühle mich nicht wohl.

doma: cítit se kde jako domasich irgendwo heimisch fühlen

hmatat: hmatat tepden Puls fühlen

malátný: cítit se malátnýsich schlaff fühlen

nejistě: cítit se v přítomnosti koho nejistěsich in j-s Anwesenheit unsicher fühlen

nemohoucí: cítit se malý a nemohoucísich klein und machtlos fühlen

osamocený: cítit se osamocenýsich einsam fühlen

pokořit: Cítil se pokořen.Er fühlte sich demütigt.

smrtelně: smrtelně se urazitsich tödlich beleidigt fühlen

svůj, svá, své, svoje: Není ve své kůži.Er fühlt sich nicht wohl in seiner Haut.

ucítit: ucítit čí dotykj-s Berührung fühlen

ulevit se: Po operaci se pacientovi ulevilo.Nach der Operation fühlte sich der Patient besser.

zbytečný: cítit se zbytečnýsich nutzlos fühlen

že: Že se necítil dobře, zůstal doma.Da er sich nicht wohl fühlte, blieb er zu Hause.

nebe: být v sedmém nebisich wie im sieb(en)ten Himmel fühlen

zoubek: podívat se komu/čemu na zoubekj-m (auf) den Puls fühlen

fühlen: cítit se zdravě ap., připadat si cize ap.sich fühlen