Hlavní obsah

riechen

Vyskytuje se v

penetrant: nach etw. penetrant riechenvonět pronikavě čím

daran: Lass mich mal daran riechen.Nech mě k tomu přivonět.

dumpfig: dumpfig riechenpáchnout zatuchle

riechen: Man riecht, dass er Schnaps getrunken hat.Je cítit, že pil kořalku.

Schweiß: nach Schweiß riechensmrdět potem

Sinn: die fünf Sinne - das Hören/Sehen/Riechen/Schmecken/Fühlenpět smyslů - sluch/zrak/čich/chuť/hmat

Lunte: Lunte riechenvětřit nebezpečí