Hlavní obsah

Chef [ʃεf ÖrD ʃeːf]

Der, podstatné jméno~s, ~s

  • šéf firmy, oddělení ap.

Vyskytuje se v

anerkennen: den neuen Chef anerkennenakceptovat nového šéfa

Anklage: eine Anklage gegen den Chef erhebenvznést obvinění proti šéfovi

behandeln: Sie weiß, wie man den Chef behandeln muss.Ví, jak se musí na šéfa.

vorbehaltlich: vorbehaltlich der Zustimmung des Chefs...s podmínkou souhlasu šéfa...

obout se: Der Chef hat ihn tüchtig angefahren.Šéf se do něj pořádně obul.

pohrdat: Der Chef schätzt sie gering.Šéf jimi pohrdá.

porada: eine Besprechung mit dem Chefporada s vedoucím

předstoupit: mit einem Vorschlag vor den Chef hintretenpředstoupit před šéfa s návrhem

šéf: sich beim Chef meldenhlásit se u šéfa

vemluvit se: sich in der Gunst des Chefs einschmeichelnvemluvit se šéfovi do přízně

Chef: Chef im Ring seinmít hlavní slovo, být šéf