Hlavní obsah

Leiter

Die, podstatné jméno~, ~n

Vyskytuje se v

ausersehen: j-n als Leiter der Gruppe ausersehenzvolit koho vedoucím skupiny

hochsteigen: die Leiter hochsteigenstoupat nahoru po žebříku

umlegen: j-m die Leiter umlegenshodit žebřík komu

holý: ein blanker Draht/Leiterelektr. holý drát/vodič

kontakt: der Kontakt der Leiterkontakt vodičů

napřed: Der Leiter ging voraus.Napřed šel vedoucí.

opřít: eine Leiter an den Baum (an)lehnenopřít žebřík o strom

podtrhnout: j-m eine Leiter umstoßenpodtrhnout komu žebřík

povýšit: Endlich wurde er zum Leiter befördert.Konečně byl povýšen na vedoucího.

přistavit: eine Leiter an die Mauer anstellenpřistavit žebřík ke zdi

shluknout se: sich um den (Reise)Leiter versammelnshluknout se kolem průvodce

vysunovat se, vysouvat se: Die Leiter fährt langsam aus.Žebřík se pomalu vysouvá.

žebřík: auf der Leiter steigenlézt po žebříku