Hlavní obsah

Leitung

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. vedení, řízení expedice, debaty ap.j-n mit der Leitung der Diskussion beauftragenpověřit koho vedením diskuse
  2. vedení, správa vedoucí orgány, lidé
  3. potrubí, vedenídie Leitung legenpoložit vedení

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. eine lange Leitung haben hovor.mít dlouhé vedení

Vyskytuje se v

vedení: elektrické vedeníelektrische Leitung

linka: Všechny linky jsou přetížené.Alle Leitungen sind überlastet.

zamrznout: Voda zamrzla v potrubí.Das Wasser fror in der Leitung ein.

vedení: mít dlouhé vedeníeine lange Leitung haben