Hlavní obsah

Leitung

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. vedení, řízení expedice, debaty ap.j-n mit der Leitung der Diskussion beauftragenpověřit koho vedením diskuse
  2. vedení, správa vedoucí orgány, lidé
  3. potrubí, vedenídie Leitung legenpoložit vedení

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. eine lange Leitung haben hovor.mít dlouhé vedení

Vyskytuje se v

vedení: elektrische Leitungelektrické vedení

zamrznout: Das Wasser fror in der Leitung ein.Voda zamrzla v potrubí.

Leitung: j-n mit der Leitung der Diskussion beauftragenpověřit koho vedením diskuse