Hlavní obsah

lasten

Vyskytuje se v

Last: zu j-s/etw. Lastenna čí účet, na vrub komu

neúnosný: neúnosná břemenauntragbare Lasten

vrub: připsat částku komu na vrubeinen Betrag zu j-s Lasten schreiben