Hlavní obsah

lasten

Vyskytuje se v

lasten: Der schwere Rucksack lastete auf seinem Rücken.Těžký batoh ho tížil na zádech.

neúnosný: untragbare Lastenneúnosná břemena

vrub: einen Betrag zu j-s Lasten schreibenpřipsat částku komu na vrub

Last: zu j-s/etw. Lastenna čí účet, na vrub komu