Hlavní obsah

aby

Spojka

  1. (vyj. účel) damit, um + zu + Inf.Přišel, aby tě poznal.Er ist gekommen, um dich kennen zu lernen.
  2. (vyj. obsah hlavní věty) dassBylo nutné, aby přišli včas.Es war nötig, dass sie rechtzeitig kamen.
  3. (přání, vůle ap.) dassPřeji ti, aby ses brzy uzdravil.Ich wünsche dir, dass du bald gesund wirst.

Částice

  1. (přání) nur dassJen aby ses tam měl dobře.Nur dass es dir dort gut geht.
  2. (obava) nur nichtAby se mu tak něco stalo!Nur nicht, dass ihm was zustößt!

Vyskytuje se v

ne: ne abyzesílený zápor nicht, dass

než: než abyúčinek als dass

aby: Jen aby ses tam měl dobře.Nur dass es dir dort gut geht.

dovolit: Dovolte, abych se představil.Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.

místo: Místo aby napsal, raději zavolá.Statt zu schreiben, ruft er lieber an.

možno: Není možno, aby ...Es ist unmöglich, dass ...

muset: Musíme si pospíšit, aby nám neujel vlak.Wir müssen uns beeilen, damit uns der Zug nicht wegfährt.

natož: Ani nepřišel, natož aby pomohl.Er ist nicht einmal gekommen, geschweige dass er geholfen hat.

nutný: Je nutné, aby ...Es ist nötig, dass ...

pozlobit: Udělal to, aby ji pozlobil.Er tat es, um sie (ein wenig) zu ärgern.

představit se: Dovolte, abych se představil.Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.

přerazit se: Může se přerazit, aby jí pomohl.Er kann sich zerreißen, um ihr zu helfen.

přivstat si: Musíme si přivstat, abychom to stihli.Wir müssen früher aufstehen, um es zu schaffen.

upřímný: Abych byl upřímný...Um ehrlich zu sein...

: Už aby byly prázdniny!Wenn doch schon Ferien wären!

vyzvat: Vyzvali mě, abych odpověděl na otázku.Ich wurde aufgefordert, die Frage zu beantworten.

zájem: Je v tvém zájmu, aby ...Es liegt in deinem Interesse, dass ...

vzít: Aby to vzal čert!Hol's der Teufel!