Hlavní obsah

offen

Vyskytuje se v

Arm: j-n mit offenen Armen aufnehmenpřijmout koho s otevřenou náručí

Geheimnis: ein offenes Geheimnisveřejné tajemství

Haus: Haus der offenen Türden otevřených dveří univerzity ap.

Tag: Tag der offenen Türden otevřených dveří

Meer: das weite/offene Meerširé/otevřené moře

See: die offene Seeširé moře

Weg: j-m stehen alle Wege offenkdo má všechny dveře otevřené

Wort: ein offenes Wort mit j-m redenmluvit s kým otevřeně

also: Die Tür war offen, also musste jemand gekommen sein.Dveře byly otevřené, takže někdo musel přijít.

dveře: Tag der offenen Türden otevřených dveří

otevřený: der Tag der offenen Türden otevřených dveří

tajemství: offenes Geheimnisveřejné tajemství

veřejný: ein offenes Geheimnisiron. veřejné tajemství

čumět: j-n/etw. mit offenem Mund angaffenčumět na koho/co s otevřenou pusou

dopis: offener Briefotevřený dopis

korba: die offene Ladefläche eines Pritschenwagenskorba valníku

nastražit: die Augen offen habennastražit oči

ohniště: offene Feuerstelleotevřené ohniště

otevřeně: offen handeln/sprechenjednat/mluvit otevřeně

rána: eine tiefe/offene/verheilte Wundehluboká/otevřená/zacelená rána

rozpuštěný: offene Haarerozpuštěné vlasy

zjevný: j-m offenen Widerstand leistenklást zjevný odpor komu

dvířka: sich eine Hintertür offen lassennechat si otevřená zadní dvířka

hrát: mit j-m ein offenes Spiel spielenhrát s kým otevřenou hru

mluvit: offen sprechenmluvit otevřeně

sežrat: j-m ins offene Messer laufensežrat komu co i s chlupama

ústa: mit offenem Mund dastehenstát s otevřenými ústy

all: j-m stehen alle Türen offenkdo má všechny dveře dokořán