Hlavní obsah

lose

Vyskytuje se v

Hölle: Die Hölle ist los!To je peklo!

los: j-n/etw. los seinzbavit se koho/čeho nepřítele ap.

Teufel: irgendwo ist der Teufel loskde je tóčo

Los: ein schweres Los habenmít těžký úděl

fertig: sport. Auf die Plätze, fertig, los!Připravit se, pozor, teď!

losen: Wir wollen losen, wer anfängt.Chceme losovat, kdo začne.

losfahren: Sie stieg in ihren Mazda und fuhr los.Nasedla do své mazdy a odjela.

mich: Lass mich los!Nechej mě!, Pusť mě!

Mundwerk: ein freches/loses Mundwerk habenbýt drzý/sprostý

was: Was ist los?Co se děje?, Co se stalo?

stírací: stírací losdas Rubbellos

být: Was ist los mit dir?Co je s tebou?

co: Was ist los?Co se děje?

copak: Was ist denn los?Copak se stalo?

dít se: Was ist hier los?Co se tu děje?

jít: Wann gehst du los?V kolik jdeš?

odvázat se: Mach was los!Odvaž se!

rozhodnout: Los rozhodne.Das Los entscheidet.

rozchodit: Das werde ich nie los!To nerozchodím!

setřít: setřít stírací losdas Rubbellos (frei)rubbeln

táhnout: táhnout losein Los ziehen

utrhnout se: Der Hund riss sich von der Kette los.Pes se utrhl ze řetězu.

uvolněný: ein Buch mit losen Seitenkniha s uvolněnými stránkami

volně: lose verbundenvolně spojený

volný: lose Blätter im Buchvolné listy v knize

že: Was ist los, dass du so traurig bist?Co se děje, že jsi tak smutná?

start: Auf die Plätze, fertig, los!Připravit se ke startu, pozor, teď!

Beeilung: (Los,) Beeilung!, Etwas Beeilung, bitte!Rychle!, Pospěš!, Pohyb!