Hlavní obsah

frech

Přídavné jméno

  • drzý hulvát, odpověď ap.zu seiner Mutter frech seinbýt drzý na svou matku

Vyskytuje se v

dazu: Er ist dumm und dazu auch noch frech.Je hloupý a ještě k tomu i drzý.

frech: zu seiner Mutter frech seinbýt drzý na svou matku

kommen: Er kam seinem Vater frech.Choval se ke svému otci drze.

Mundwerk: ein freches/loses Mundwerk habenbýt drzý/sprostý

jak: Wenn du frech bist, kriegst du eine.Jak budeš drzý, dostaneš.

navrch: Er ist dumm und noch dazu frech.Je hloupý a navrch ještě drzý.

Dreck: frech wie Dreckdrzý jako opice