Hlavní obsah

dít se

Vyskytuje se v

osamostatnit se: Jejich děti se už osamostatnily.Ihre Kinder sind schon selbstständig geworden.

pospat si: V neděli si rád pospí.Sonntags schläft er gern lange.

rozebrat: Děti si rozebraly všechny hračky.Kinder haben alle Spielzeuge genommen.

uklidit: Děti si uklidily (své) hračky.Die Kinder haben ihre Spielsachen aufgeräumt.

vrtat se: Každou neděli se vrtá ve svém autě.Jeden Sonntag bastelt er an seinem Auto herum.

vyhrnout se: Děti se vyhrnuly ze školy.Die Kinder sind aus der Schule hinausgeströmt.

vzrušení: Děti se chvěly vzrušením.Die Kinder zitterten vor Erregung.

zalenošit si: V neděli si rád zalenoší.Am Sonntag faulenzt er gerne.

beteiligen: Všechny děti se účastnily hry.Alle Kinder beteiligten sich an dem Spiel.

Doktor: Děti si hrály na doktora.Die Kinder spielten Doktor.

rangeln: Děti se ve škole tahaly.Die Kinder rangelten in der Schule.

stürzen: Děti se vrhly na sladkosti.Die Kinder stürzten sich auf die Süßigkeiten.