Hlavní obsah

vzrušení

Vyskytuje se v

rozbušit se: Sein Herz hat vor Aufregung (höher) geschlagen.Srdce se mu rozbušilo vzrušením.

vzrušený: eine erregte Debattevzrušená debata

vzrušit: Der Anruf von ihrer Mutter hat sie aufgeregt.Matčin telefonát ji vzrušil.

vzrušit se: sich über eine schlechte Nachricht aufregenvzrušit se špatnou zprávou

sexuell: sexuell erregt seinbýt sexuálně vzrušený

vzrušení: Die Kinder zitterten vor Erregung.Děti se chvěly vzrušením.