Hlavní obsah

dveře, kniž. dvéře

Podstatné jméno, rod ženský pomnožné

  • die Türden otevřených dveříTag der offenen Tür

Vyskytuje se v

klika: klika u okna/dveří/vratdie Fensterklinke/Türklinke/Torklinke

křídlo: křídlo dveří/okender Türflügel/Fensterflügel

obrubeň: obrubeň dveřídas Türfutter

otevřený: den otevřených dveříder Tag der offenen Tür

postranní: postranní dveředie Seitentür

venkovní: venkovní dveředie Außentür

blízko: sedět blízko dveřínahe der Tür sitzen

dojít: dojít ke dveřímzur Tür kommen

drhnout: Dveře drhnou o práh.Die Tür schleift an der Schwelle.

hlučně: hlučně zavřít dveředie Tür laut zumachen

jmenovka: jmenovka na dveříchdas Namensschild an der Tür

klepat: Zima už klepe na dveře.Der Winter klopft schon an die Tür.

mlátit: mlátit dveřmidie Tür zuschlagen

otevřít: otevřít dveře/oknodie Tür/das Fenster öffnen

páka: otevřít dveře pákoudie Tür mit einem Hebel öffnen

podržet: podržet komu dveřej-m die Tür aufhalten

podstrčit: podstrčit dopis pod dveřeeinen Brief unter die Tür schieben

pootevřít: pootevřít dveředie Tür einen Spalt öffnen

práskat: práskat dveřmidie Tür zuknallen

prásknout: prásknout (za sebou) dveřmidie Tür (hinter sich) zuschlagen

prostřílet: prostřílet dveředie Tür durchschießen

přibodnout: přibodnout lístek na dveřeeinen Zettel an die Tür spießen

přibouchnout: přibouchnout dveředie Tür zuknallen

přidržet: přidržet dveředie Tür aufhalten

přirazit: přirazit dveředie Tür zuschlagen

přivřít: přivřít dveředie Tür anlehnen

rozevřít se: Dveře od auta se prudce rozevřely.Die Autotür schlug (heftig) auf.

rozletět se: Dveře se rozletěly.Die Tür ist aufgeflogen.

rozrazit: rozrazit v běhu dveředie Tür im Laufen aufstoßen

sehnout se: sehnout se ve dveříchsich bei der Tür ducken

třískat: třískat dveřmimit den Türen knallen

upláchnout: upláchnout zadními dveřmidurch die Hintertür entwischen

vedle: vedle dveříneben der Tür

ven: Dveře se otvírají ven.Die Tür ist nach außen zu öffnen.

vcházet: vcházet hlavními dveřmidurch die Haupttür hineingehen

vkročit: vkročit do dveřídie Tür betreten

vrub: udělat vrub na dveřícheine Kerbe in die Tür schneiden

vrznout: Dveře vrzly.Die Tür hat geknarrt.

vtrhnout: Táta vtrhl do dveří jako první.Der Vater stürmte als Erster zur Tür herein.

vykopnout: vykopnout dveředie Tür auftreten

vykročit: vykročit ze dveříaus der Tür hinaustreten

vyletět: vyletět ze dveříaus der Tür stürzen

vypáčit: Museli jsme dveře vypáčit.Wir mussten die Tür aufstemmen.

vysadit: vysadit dveředie Tür ausheben

vystrčit: vystrčit novináře za dveřeJournalisten vor die Tür setzen

zabarikádovat: Lidé stihli zabarikádovat dveře.Die Menschen haben es geschafft, die Tür zu verbarrikadieren.

zabouchat: zabouchat na dveřean die Tür pochen

zabouchnout: zabouchnout dveře od autadie Wagentür zuschlagen

zacloumat: zacloumat prudce dveřmiheftig an der Tür rütteln

zajistit: zajistit dveře závoroudie Tür mit einer Schranke sichern

zaklapnout: zaklapnout dveředie Tür zuklappen

zaklepat: zaklepat na dveřean die Tür klopfen

zamknout se: Tyto dveře se automaticky zamknou.Diese Tür schließt automatisch.

zaťukat: Zaťukal na dveře.Er klopfte an die Tür.

zavěsit: zavěsit dveře do pantůdie Tür in die Angeln einhängen

závora: zavřít dveře na závorudie Tür verriegeln

zazdít: zazdít dveředie Tür zumauern

zazvonit: zazvonit u dveřían der Tür klingeln

ztuha: Dveře se zavírají ztuha.Die Tür geht schwer zu.

zvenku: Dveře se otevírají zvenčí.Die Tür ist von außen zu öffnen.

zvonek: zazvonit na zvonek u dveříauf die Türklingel drücken

zvonit: Někdo zvoní u dveří.Es läutet an der Tür.

vyprovodit: expr. vyprovodit koho ze dveříj-n zur Tür hinaus befördern, j-n vor die Tür setzen

zavřený: projednávat co za zavřenými dveřmietw. hinter verschlossenen Türen verhandeln

an: opřít co o dveřeetw. an die Tür lehnen

anheften: připevnit inzerát na dveřeeine Annonce an die Tür anheften

auftreten: vykopnout dveředie Tür auftreten

Weg: kdo má všechny dveře otevřenéj-m stehen alle Wege offen

abschließen: Dveře byly zamčené.Die Tür war abgeschlossen.

also: Dveře byly otevřené, takže někdo musel přijít.Die Tür war offen, also musste jemand gekommen sein.

anklopfen: energicky zaklepat na dveřeenergisch an die/der Tür anklopfen

auf: Otevři dveře!Tür auf!

ausbeulen: vyklepat dveře od autaeine Autotür ausbeulen

dicht: těsně u dveřídicht an der Tür

durchgehen: Prošel dveřmi.Er ist durch die Tür durchgegangen.

Einstieg: přední/zadní dveře autobusuder vordere/hintere Einstieg bei dem Bus

Glocke: zvonit na zvonek u dveřídie Glocke an der Tür ziehen

hereinziehen: Otevřenými dveřmi (sem) táhne.Es zieht durch die geöffnete Tür herein.

hinausführen: Tyto dveře vedou do dvora.Diese Tür führt in den Hof hinaus.

horchen: poslouchat za dveřmian der Tür horchen

klappen: Děti bouchají dveřmi.Die Kinder klappen mit den Türen.

klopfen: klepat na dveře/oknoan die Tür/ans Fenster klopfen

lauschen: poslouchat za dveřmian der Tür lauschen

läuten: Někdo zvoní (u dveří).Es läutet (an der Tür).

schaben: seškrábat lak ze dveříden Lack von der Tür schaben

schellen: Někdo zvoní u dveří.Es schellt an der Wohnungstür.

schlagen: bouchat na dveřegegen die Tür schlagen

sprengen: vypáčit dveřeeine Tür sprengen

stehen: stát ve dveříchin der Tür stehen

treten: Kopnul do dveří.Er trat gegen die Tür.

Tür: podržet komu dveřej-m die Tür aufhalten

unentschlossen: Nerozhodně stál přede dveřmi.Unentschlossen stand er vor der Tür.

verrammeln: zatarasit dveředie Tür verrammeln

ziehen: Táhne od dveří.Es zieht von der Tür.

zu: Zavřít dveře, táhne!Tür zu, es zieht!

dveře: den otevřených dveříTag der offenen Tür