Hlavní obsah

Ausfahrt

Vyskytuje se v

ausfahren: das Fahrwerk ausfahrenvysunout podvozek

přestavba: provést přestavbu čehoden Umbau etw. Gen ausführen

balík: rozvážet balíky komuj-m Pakete ausfahren

rozvést: rozvést myšlenkueinen Gedanken ausführen

venčit: venčit psa ráno a večerden Hund morgens und abends ausführen

vyjet: sport. vyjet stopudie Spur ausfahren

vyplout: vyplout z přístavuaus dem Hafen ausfahren

vysunout: vysunout podvozekdas Fahrgestell ausfahren

vysunout se: Anténa se automaticky vysunula.Die Antenne ist automatisch ausgefahren.

vysunovat, vysouvat: nechat vysunout CDeine CD ausfahren lassen