Hlavní obsah

Tor

Vyskytuje se v

durch: durch das Tor (hindurch) gehenprojít branou

durchfahren: durch ein Tor durchfahrenprojet bránou

schießen: ein Tor schießenstřelit branku, dát gól

Schuss: ein Schuss aufs Torstřela na bránu

stemmen: sich gegen das Tor stemmenzapřít se o vrata

dostat: ein Tor kriegendostat gól

gól: ein Tor erzielendát gól

napálit: den Ball ins Tor schießennapálit míč do branky

přitlouct: ein Poster ans Tor schlagenpřitlouci plakát na vrata

vrata: in das Tor hineinfahrenvjíždět do vrat

vylepit: das Flugblatt ans Tor (an)klebenvylepit leták na vrata

vypálit: aufs Tor abfeuernvypálit na branku

Tor: ein Tor schießendát branku