Hlavní obsah

brána

Vyskytuje se v

brát si: ber(te) sijez(te) greif(e) zu, greifen* Sie zu, greift zu

paškál: vzít na paškál, brát na paškálkriticky se zaměřit j-n ins Gebet nehmen

potaz: brát v potazin Kauf nehmen etw. Akk

brát: brát hodiny čeho u kohobei j-m Stunden in etw. nehmen

doslova: brát všechno doslovaalles wörtlich nehmen

droga: brát drogydie Drogen nehmen

pekelný: pekelná bránadie Höllenpforte

úvaha: brát v úvahu coetw. in Erwägung ziehen

brány: polní bránydie (Feld)Eggen

brát: brát co přísněetw. streng nehmen

brát: brát co na lehkou váhuetw. auf die leichte Schulter nehmen

brát se: Kde se tu bereš?Wo kommst du her?

brát si: brát si koho za mužej-n zum Mann nehmen

brát si: brát si koho/co za vzorj-n zum Vorbild nehmen

brát si: brát si co k srdcisich etw. zu Herzen nehmen

domů: brát si práci domůdie Arbeit nach Hause nehmen

hradní: hradní příkop/bránader Burggraben/das Burgtor

lačný: brát lék na lačný žaludekein Medikament auf nüchternen Magen einnehmen

pořádek: brát koho/co po pořádkuj-n/etw. der Reihe nach nehmen

váha: brát co na lehkou váhuetw. auf die leichte Schulter nehmen

vstupní: vstupní bránadas Eingangstor

vzor: brát (si) koho/co za vzorsich j-n/etw. zum Vorbild nehmen

zbytečný: nebrat s sebou nic zbytečnéhonichts Unnützes mitnehmen

brát: brát nohy na ramenadie Beine in die Hand nehmen

brát: brát koho za slovoj-n beim Wort nehmen

lehký: brát co na lehkou váhuetw. auf die leichte Schulter nehmen

míra: brát komu míru (na šaty)bei j-m Maß (für Kleid) nehmen

příklad: brát si příklad z koho/čehosich an j-m/etw. ein Beispiel nehmen

roh: brát rohadie Kurve kratzen

servítek: nebrat si servítkykein Blatt vor den Mund nehmen

slovo: brát koho za slovoj-n beim Wort nehmen