Hlavní obsah

brát se

Nedokonavé sloveso

  1. hovor.(uzavírat manželství) heiraten
  2. (objevovat se) herkommenKde se tu bereš?Wo kommst du her?

Vyskytuje se v

brát si: ber(te) sijez(te) greif(e) zu, greifen* Sie zu, greift zu

brát si: brát si koho za mužej-n zum Mann nehmen

brát si: brát si koho/co za vzorj-n zum Vorbild nehmen

brát si: brát si co k srdcisich etw. zu Herzen nehmen

domů: brát si práci domůdie Arbeit nach Hause nehmen

vzor: brát (si) koho/co za vzorsich j-n/etw. zum Vorbild nehmen

zbytečný: nebrat s sebou nic zbytečnéhonichts Unnützes mitnehmen

příklad: brát si příklad z koho/čehosich an j-m/etw. ein Beispiel nehmen

servítek: nebrat si servítkykein Blatt vor den Mund nehmen