Hlavní obsah

muž

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (jedinec mužského pohlaví) der Mannsvobodný/ženatý mužein lediger/verheirateter Mannmuž v pozadíein Mann im Hintergrund
  2. (manžel) der (Ehe)Mannmuž v domácnostider Hausmann
  3. (s ideálními vlastnostmi) der Mann, der Kerl

Vyskytuje se v

ledový: die Eisheiligen/Eismännerledoví muži

sněžný: der Schneemenschsněžný muž

brát si: j-n zum Mann nehmenbrát si koho za muže

dozrát: zum Mann heranreifendozrát v muže

kolem: ein Mann um die 40muž kolem 40

letitý: ein bejahrter Mannletitý muž

měnit se: Der Junge wird zum Mann.Hoch se mění v muže.

neurčitý: ein Mann von unbestimmtem Altermuž neurčitého věku

odejít: den Mann verlassenodejít od muže

opít: Sie haben den Mann unter den Tisch getrunken.Opili toho muže do němoty.

pozorný: Du hast aber einen aufmerksamen Ehemann!Ty máš ale pozorného muže!

robustní: ein stämmiger Mannrobustní muž

střední: ein Mann von mittlerer Größemuž střední postavy

upřednostnit: den Mann vor der Frau bevorzugenupřednostnit muže před ženou

vpustit: Der betrunkene Mann wurde nicht ins Theater eingelassen.Opilého muže nevpustili do divadla.

vysoký: ein Mann von hoher Gestaltmuž vysoké postavy

vyzrát: zum Mann heranreifenvyzrát v muže

vzít si: j-n zum Mann/zur Frau nehmenvzít si koho za muže/ženu

paluba: Mann über Bord!Muž přes palubu!

aussehen: Der Mann sah sehr traurig aus.Ten muž vypadal velmi smutně.

Mann: ein Mann mittleren Altersmuž středního věku

sowohl: sowohl Männer und Frauen als auch Kinderjak muži a ženy, tak i děti

Tat: ein Mann der Tatmuž činu

Bedeutung: ein Mann von großer Bedeutungmuž velkého významu

Begleitung: Sie kam in Begleitung eines älteren Herrn.Přišla v doprovodu staršího muže.

feminin: ein femininer Mann seinbýt zženštilým mužem

glauben: Er glaubte, den Mann zu kennen.Domníval se, že toho muže zná.

jeder, jede, jedes: jeder Mann/jede Frau/jedes Kindkaždý muž/každá žena/každé dítě

muž: ein Mann im Hintergrundmuž v pozadí