Hlavní obsah

Mann

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-er/dř. ~en

  1. muž jedinec mužského pohlavíein verheirateter/geschiedener/intelligenter Mannženatý/rozvedený/inteligentní mužein Mann mittleren Altersmuž středního věku
  2. muž, manžel
  3. muži, mužstvo, posádkaAlle Mann an Deck!Všichni muži na palubu!

Vyskytuje se v

Mann: alle Mannvšichni (společně)

nehmen: j-n zum Mann/zur Frau nehmenvzít/brát si za muže/ženu provdat se, oženit se

Tod: ein Mann des Todes seinbýt synem smrti

aussehen: Der Mann sah sehr traurig aus.Ten muž vypadal velmi smutně.

sowohl: sowohl Männer und Frauen als auch Kinderjak muži a ženy, tak i děti

Tat: ein Mann der Tatmuž činu

Bedeutung: ein Mann von großer Bedeutungmuž velkého významu

feminin: ein femininer Mann seinbýt zženštilým mužem

glauben: Er glaubte, den Mann zu kennen.Domníval se, že toho muže zná.

jeder, jede, jedes: jeder Mann/jede Frau/jedes Kindkaždý muž/každá žena/každé dítě

Bord: Mann über Bord!Muž přes palubu!