Hlavní obsah

určení

Vyskytuje se v

dávka: die Rationen bestimmenurčit dávky

příslovečný: die Adverbialbestimmungpříslovečné určení

los: j-n/etw. durch das Los bestimmenurčit koho/co losem

určený: bestimmte Aufgabe/Zeiturčený úkol/čas

určit: die Richtung angebenurčit směr

lokal: eine lokale Umstandsbestimmungpříslovečné určení místa

Modus: den Modus der Verhandlung bestimmenurčit způsob jednání

určení: větný člen die (adverbiale) Bestimmungpříslovečné určení