Hlavní obsah

určení

Vyskytuje se v

dávka: určit dávkydie Rationen bestimmen

příslovečný: příslovečné určenídie Adverbialbestimmung

los: určit koho/co losemj-n/etw. durch das Los bestimmen

určený: určený úkol/časbestimmte Aufgabe/Zeit

určit: určit směrdie Richtung angeben

určit: určeno k okamžité spotřebězum alsbaldigen Gebrauch bestimmt

lokal: eine lokale Umstandsbestimmungpříslovečné určení místa

Modus: den Modus der Verhandlung bestimmenurčit způsob jednání