Hlavní obsah

určit

Vyskytuje se v

dávka: die Rationen bestimmenurčit dávky

los: j-n/etw. durch das Los bestimmenurčit koho/co losem

Modus: den Modus der Verhandlung bestimmenurčit způsob jednání

určit: die Richtung angebenurčit směr