Hlavní obsah

Platz

Der, podstatné jméno~es, -ä-e

  1. náměstí, prostranství
  2. místo, plocha na sport ap.die Sachen an ihren Platz zurücklegenpoložit věci zpět na své místo
  3. místo, sedadlo volné ap.(sich) Plätze reservieren lassennechat (si) rezervovat místa
  4. umístění, místoeinen Platz im Altersheim/Kindergarten bekommendostat místo v domově důchodců/ve školce
  5. postavení, místoj-s Platz im Lebenčí místo v životě
  6. prostor, místoj-m Platz machenudělat místo komuj-m Platz bietennabídnout komu místo
  7. sport.(konečné) umístění, místo

Vyskytuje se v

los: Připravit (se) - pozor - teď!Auf die Plätze/Achtung - fertig - los!

machen: udělat místo komuj-m Platz machen

Naht: praskat ve švech posluchárna ap.aus den Nähten platzen

Platz: posadit se, sednout siPlatz nehmen

platzen: Já (snad) prasknu! z přejedeníIch platze (gleich)!

an: na tom samém místěan demselben Platz

behaupten: uhájit své místoseinen Platz behaupten

bitte: Posaďte se, prosím!Nehmen Sie bitte Platz!

dieser, diese, dieses: Toto místo (tady) je volné.Dieser Platz (hier) ist frei.

fertig: Připravit se, pozor, teď!sport. Auf die Plätze, fertig, los!

genug: Máš dost místa?Hast du genug Platz?

tun: Dej to na své místo.Tu es an seinen Platz.

umbauen: obestavět náměstí obytnými domyeinen Platz mit Wohnhäusern umbauen

místo: vyprodáno do posledního místabis auf den letzten Platz ausverkauft

aspirovat: aspirovat na první místoden ersten Platz anstreben

do: do posledního místabis auf den letzten Platz

držet: držet komu místoj-m den Platz halten

obsadit: být obsazeno do posledního místabis auf den letzten Platz besetzt sein

osvětlit: Náměstí bylo osvětleno reflektory.Der Platz wurde mit Scheinwerfern beleuchtet.

poskok: dělat poskoky na místěHüpfer auf dem Platz machen

prázdný: prázdné místoein leerer/freier Platz

prohodit: prohodit si místoPlätze tauschen

rojit se: Na náměstí se rojí demonstranti.Der Platz wimmelt von Demonstranten.

rozestoupit se: Rozestupte se!Machen Sie Platz!, Bahn frei!

soutěžit: soutěžit s kým o první místomit j-m um den ersten Platz kämpfen/wetteifern

tento: Toto místo je volné.Dieser Platz ist frei.

třetí: obsadit třetí místoden dritten Platz belegen

uhájit: uhájit své místoseinen Platz behaupten

uprostřed: stát uprostřed náměstíin der Mitte des Platzes stehen, mitten auf dem Platz stehen

muž: správný muž na správném místěder rechte Mann am rechten Platz

start: Připravit se ke startu, pozor, teď!Auf die Plätze, fertig, los!

behalten: zůstat sedět nevstávatPlatz behalten