Hlavní obsah

otevřeně

Příslovce

  • offenjednat/mluvit otevřeněoffen handeln/sprechenotevřeně se hlásit ke komu/čemusich offen zu j-m/etw. melden

Vyskytuje se v

dveře: den otevřených dveříTag der offenen Tür

otevřený: den otevřených dveříder Tag der offenen Tür

čumět: čumět na koho/co s otevřenou pusouj-n/etw. mit offenem Mund angaffen

dopis: otevřený dopisoffener Brief

nově: nově otevřený obchodneu eröffnetes Geschäft

ohniště: otevřené ohništěoffene Feuerstelle

rána: hluboká/otevřená/zacelená ránaeine tiefe/offene/verheilte Wunde

dvířka: nechat si otevřená zadní dvířkasich eine Hintertür offen lassen

hrát: hrát s kým otevřenou hrumit j-m ein offenes Spiel spielen

mluvit: mluvit otevřeněoffen sprechen

náruč: uvítat koho s otevřenou náručíj-n mit geöffneten Armen willkommen heißen

ústa: stát s otevřenými ústymit offenem Mund dastehen

zadní: pamatovat na zadní vrátka, nechávat si zadní vrátka otevřenásich eine Hintertür offenhalten

otevřeně: jednat/mluvit otevřeněoffen handeln/sprechen