Hlavní obsah

upřímně

Příslovce

Vyskytuje se v

soustrast: Upřímnou soustrast.Aufrichtiges Beileid.

upřímný: upřímný přítelein aufrichtiger Freund

upřímný: Je ke mně upřímný.Er ist mir gegenüber ehrlich.

upřímný: Abych byl upřímný...Um ehrlich zu sein...

upřímný: upřímnou soustrastaufrichtige Teilnahme, aufrichtiges Beileid

aufrichtig: Aufrichtige Teilnahme!Upřímnou soustrast!

Beileid: Mein aufrichtiges Beileid!Upřímnou soustrast!

freimütig: etw. freimütig gestehenco upřímně přiznat