Hlavní obsah

vodit

Nedokonavé sloveso

  1. (řídit pohyb, provázet) führenvodit koho čímj-n durch etw. führen
  2. (elektřinu ap.) leiten
  3. (dopravovat urč. směrem) leiten

Vyskytuje se v

dobře: dobře vodit teplo/elektřinuWärme/Strom gut leiten

loutka: vodit loutkydie Marionetten führen

máchat: máchat sáček čaje v horké voděeinen Teebeutel im heißen Wasser ziehen lassen

pás: stát ve vodě po pásim Wasser bis zur Taille stehen

povařit: povařit houby ve vodědie Pilze im Wasser ankochen

chléb: žít o chlebu a voděvon Brot und Wasser leben

ručička: nechat se vodit za ručičkusich am Gängelband führen lassen

voda: poslat koho k voděj-m den Laufpass geben

beständig: být odolný vůči horku/voděgegen Hitze/Wasser beständig sein

baden: koupat se v teplé voděwarm baden

Blase: Ve vodě se dělají bublinky.Das Wasser wirft Blasen.

Brust: stát ve vodě po prsabis zur Brust im Wasser stehen

Stoff: látky rozpustné ve voděwasserlösliche Stoffe

leben: žít o chlebu a voděvon Brot und Wasser leben

vodit: vodit koho čímj-n durch etw. führen