Hlavní obsah

vyvodit

Vyskytuje se v

důsledek: vyvodit důsledky z čehodie Konsequenzen aus etw. ziehen

závěr: vyvodit závěr z čehoeine Folgerung aus etw. ziehen

ziehen: vyvodit z čeho závěrySchlüsse aus etw. ziehen

erschließen: Z toho se dá vyvodit, že ...Daraus ist zu erschließen, dass ...

folgern: Z toho lze vyvodit, že...Daraus lässt sich folgern, dass...

schließen: To se z toho nedá jen tak vyvodit.Das lässt sich nicht ohne weiteres daraus schließen.

vyvodit: vyvodit matematický vzoreceine mathematische Formel ableiten