Hlavní obsah

pořádek

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (náležité uspořádání, stav) die OrdnungTo je v pořádku.Das ist in Ordnung.
  2. (klidný průběh, klid) die Ordnungzjednat kde pořádekwo die Ordnung herstellen
  3. (pořadí, posloupnost) die Ordnung, die Reihenfolge, die Reihebrát koho/co po pořádkuj-n/etw. der Reihe nach nehmenabecední/zasedací pořádekdie alphabetische Reihenfolge/Sitzordnung
  4. (uspořádání) die Ordnung

Vyskytuje se v

inverzní: inverse Wortfolgeling. inverzní pořádek slov

slovo: die Wortstellung (im Satz)pořádek slov (ve větě)

zasedací: die Sitzordnungzasedací pořádek

abecední: in alphabetischer Reihenfolgev abecedním pořádku

být: Die Dokumente sind in Ordnung.Doklady jsou v pořádku.

dokument: Dokumente in Ordnung habenmít dokumenty v pořádku

navyknout: den Kindern Ordnung angewöhnennavyknout děti pořádku

potrpět si: Er hält auf Ordnung.Potrpí si na pořádek.

přivyknout: die Kinder an Ordnung gewöhnenpřivyknout děti pořádku

strážce: der Wächter der öffentlichen Ordnungpráv. strážce veřejného pořádku

udělat: Ordnung machenudělat pořádek

vypěstovat: den Ordnungssinn in Kindern entwickelnvypěstovat v dětech smysl pro pořádek

zodpovídat: für die Ordnung verantwortlich seinzodpovídat za pořádek

gehen: in Ordnung gehendát do pořádku

Dachschaden: einen (kleinen) Dachschaden habennemít to v hlavě úplně v pořádku

dann: Dann ist alles in Ordnung.Pak je všechno v pořádku.

gewöhnen: die Kinder an Ordnung gewöhnenpřivyknout děti pořádku

Kopf: hovor. Du bist wohl nicht ganz richtig im Kopf.Ty to asi nemáš v hlavě úplně v pořádku.

okay: Das geht okay.To bude v pořádku.

Ordnung: Ordnung machen(u)dělat pořádek, uklidit

so weit: So weit ist alles in Ordnung.Celkem vzato je všechno v pořádku.

stimmen: Hier stimmt etwas nicht!Tady není něco v pořádku!

ticken: bei j-m tickt es nicht richtigkdo to nemá v hlavě v pořádku

pořádek: Das ist in Ordnung.To je v pořádku.