Hlavní obsah

uvolnění

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (ze závazku ap.) die Freistellung
  2. (sevření ap.) das Lösen, das Lockernsport. zakázané uvolněníunerlaubter Befreiungsschuss
  3. (relaxace) die Entspannung

Vyskytuje se v

konkurz: eine freie Stelle ausschreibenvypsat konkurz na uvolněné místo

šroub: eine Schraube anziehen/lockernutáhnout/uvolnit šroub

uvolněný: einen gelösten Eindruck machenpůsobit uvolněným dojmem

abdecken: den Tisch abdeckensklidit ze stolu, uvolnit stůl

wegtreten: Bitte, vom Gleis wegtreten!Prosím, uvolněte kolej!

uvolnění: unerlaubter Befreiungsschusssport. zakázané uvolnění