Hlavní obsah

verboten

Přídavné jméno

  • zakázaný, zapovězenýZutritt/Durchfahrt verboten!Vstup/Průjezd zakázán!Zutritt für Unbefugte verboten.Nepovolaným vstup zakázán.

Vyskytuje se v

verboten: Zutritt für Unbefugte verboten.Nepovolaným vstup zakázán.

abspringen: Abspringen während der Fahrt verboten!Vyskakování za jízdy zakázáno!

Durchfahrt: Durchfahrt verboten!Průjezd zakázán!

Durchgang: Durchgang verboten!Průchod zakázán!

Gleis: Überschreiten der Gleise verboten!Přecházení kolejí zakázáno!

kategorisch: j-m etw. kategorisch verbietenkomu co kategoricky zakázat

Reiz: der Reiz des Neuen/Verbotenenpůvab nového/zakázaného

sollen: Das sollte man verbieten.To by měli zakázat.

Verbot: ein Verbot übertretenpřekročit zákaz

Zutritt: Unbefugten ist der Zutritt verboten!Nepovolaným vstup zakázán!

verbieten: sich verbietenzakázat si, nepovolit si