Hlavní obsah

erhalten

Slovesoerhält, ie, a

  1. obdržet, dostat dopis ap.keinen Urlaub erhaltennedostat dovolenou
  2. dostat rozkaz ap.
  3. získat, udělat si představu ap.ein schiefes Bild von j-m/etw. erhaltenudělat si zkreslený obrázek o kom/čem
  4. získ(áv)at, dost(áv)at
  5. udržovat, zachov(áv)at, uchov(áv)at mír ap.Gemüse frisch erhaltenuchovávat zeleninu čerstvouErhalte dir deine gute Laune!Zachovej si dobrou náladu!

Vyskytuje se v

Oberhand: získat převahudie Oberhand gewinnen/bekommen/erhalten

freudig: dostat radostnou zprávueine freudige Nachricht erhalten

Zuschlag: dostat přidělenu zakázkuden Zuschlag erhalten

Austausch: dostat co výměnou za coetw. im Austausch gegen etw. erhalten

E-Mail: poslat/dostat/přečíst si e-maileine E-Mail senden/erhalten/lesen

führen: Obdržel oprávnění řídit nákladní auto.Er erhielt die Berechtigung, einen LKW zu führen.

prompt: obdržet rychlou dodávkuprompte Lieferung erhalten

statt: Místo odpovědi dostal jen ...Statt einer Antwort erhielt er nur ...

Tausch: obdržet co výměnou za coetw. im Tausch für etw. erhalten

Vorlage: obdržet co pouze po předložení stvrzenkyetw. nur gegen Vorlage der Quittung erhalten

rozhřešení: dostat rozhřešenídie Absolution erhalten

bližší: udržovat bližší styky s kýmnähere Beziehungen mit j-m erhalten

dostat: dostat dopiseinen Brief erhalten

důtka: dostat důtkueine Rüge/einen Verweis erhalten

následující: obdržet následující zprávyfolgende Nachrichten erhalten

přívlastek: získat přívlastekein Attribut erhalten

soud: dostat obsílku k soudueine gerichtliche Vorladung erhalten

stát: dostat příspěvek od státueinen Zuschuss vom Staat erhalten

získat: získat znalosti o čemKenntnisse von etw. erhalten

život: udržovat koho/co při životěj-n/etw. am Leben erhalten

erhalten: nedostat dovolenoukeinen Urlaub erhalten