Hlavní obsah

politisch

Vyskytuje se v

Freiheit: persönliche/politische/bürgerliche Freiheitosobní/politická/občanská svoboda

Freund: politische Freunde habenmít politické příznivce

Gegenzug: přen. ein geschickter politischer Gegenzugobratný politický protitah

mundtot: einen politischen Gegner mundtot machenumlčet politického protivníka

schulen: j-n politisch schulenškolit koho politicky