Hlavní obsah

staatlich

Vyskytuje se v

Behörde: eine staatliche/städtische/kommunale Behördestátní/městský/obecní úřad

Anleihe: staatliche Anleihestátní půjčka

Besitz: privater/staatlicher Besitzsoukromý/státní majetek

uznaný: staatlich anerkannte Feiertagestátem uznané svátky