Hlavní obsah

surově

Příslovce

  • roh, grobzacházet s kým surověj-n grob behandeln

Vyskytuje se v

kov: das Feinmetall/Rohmetallčistý/surový kov

surový: das Rohölsurová ropa

železo: das Roheisensurové železo

guma: der Rohgummisurová guma

Gewalt: brutale/rohe Gewaltbrutální/surové násilí

surově: j-n grob behandelnzacházet s kým surově