Hlavní obsah

opatrně

Vyskytuje se v

opatrný: mit dem Geld/mit jeder Krone vorsichtig umgehenexpr. být opatrný na peníze/na korunu

vyzvídat: Sie horchte die Mutter vorsichtig aus.Vyzvídala opatrně na mamince.

behandeln: die neue Maschine bedachtsam behandelnzacházet opatrně s novým strojem

denn: Fahr vorsichtig, denn die Straßen sind glatt.Jeď opatrně, (neboť) cesty jsou kluzké.

opatrně: vorsichtig mit etw. umgehenopatrně zacházet s čím